Sõlmitud on leping veepumplate astmelisel filtreerimisel põhinevate õhupuhastusseadmete tarnimiseks Armeeniasse.

Categories: Uudised