Veelogistika täitis edukalt Andersson Wateri (Rootsi) poolt Irkutski (Paremkaldal) asuva reoveepuhastusjaama peente astmete tarnelepingu.

Categories: Uudised